เปิดรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง Business developer (BD) หลายอัตรา
สถานที่ทำงาน :
 • พัทยา หรือ กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.ติดต่อและค้นหาร้านค้าที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน และสร้างความสัมพันธ์ให้ร้านค้าร่วมมือได้ในระยะยาว
 • 2.วางแผนการตลาดและวิเคราะห์แนวทางและพัฒนาตลาดได้
 • 3.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานใหญ่ (เซี่ยงไฮ้) แก้ไขปัญหาให้กับร้านค้าที่เข้าร่วม ดำเนินแผนการตามนโยบายบริษัทได้
คุณสมบัติ:
 • 1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 28 ปี (รุ่นปีเกิด 1990 หรือต่ำกว่า) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.หากมีความสามารถด้านภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3.มีทักษะด้านการสื่อสาร มีระบบความคิดที่เป็นขั้นตอน
 • 4.ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ออกทำงานนอกออฟฟิศได้
เงินเดือนและสวัสดิการ:
 • ตามโครงสร้างบริษัท
 • สัมภาษณ์ (เงินเดือนพื้นฐาน+คอมมิชชั่น)
ประสบการณ์:
 • ไม่จำกัด
 • ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ เรื่อง IT และ E-payment ของจีน)
ผู้จัดการใหญ่ General Manager (ประจำประเทศไทย)
รายละเอียดงาน:
 • 1. ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่จีน กำหนดกลยุทธ์รายเดือนและรายไตรมาสในการพัฒนาบริษัทในไทย รวมถึงการวางแผนงบประมาณต่างๆ;
 • 2. รับผิดชอบการบริหารจัดการการขยายฐานร้านค้าใหม่ รวมทั้งการวางแผนการขยายฐานร้านค้าใหม่ บริหารจัดการคุณภาพร้านค้า การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ชี้วัดการประเมินผลเป็นต้น
 • 3. รับผิดชอบการบริหารความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทไทย รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ การประชาสัมพันธ์และความร่วมมือของฝ่ายงานต่างๆ
คุณสมบัติ:
 • 1. รับสมัครเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย มีทักษะฟังพูดอ่านเขียนและสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี หากได้รับการศึกษาและใช้ชีวิตที่ประเทศจีน 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าในใจเกี่ยวกับการบุกเบิกและเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้านธุรกิจจีน มีความสนใจวัฒนธรรมจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2. มีตรรกะความคิดที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการวางแผนและการดำเนินการต่างๆ ที่ดี
 • 3.วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท! ต่ำกว่าปริญญาโท! ต่ำกว่าปริญญาโท!(ข้อสำคัญ! เน้นย้ำ 3ครั้ง)ไม่เน้นวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ แต่หากเคยมีประสบการณ์การบุกเบิกธุรกิจของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. ประจำการ ณ สำนักงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมทั้งสามารถเดินทางไปสำนักงานใหญ่ที่จีนเพื่อรายงานผลตามแผนการขยายธุรกิจและเดินทางไปยังต่างจังหวัดเพื่อวางแผนการขยายฐานร้านค้าใหม่
สวัสดิการ:
 • 1. เงินเดือน:เงินเดือนพื้นฐานตามตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น โบนัสประจำปี เงินเดือนโดยเฉลี่ย 1,710,000 บาท/ปี และค่าคอมมิชชั่นแบบไม่มีเพดาน
 • 2.สิทธิซื้อหุ้นบริษัท (stock option) :เมื่อเข้ามาทำงานจะได้รับสิทธิการเลือกซื้อจากทางบริษัท หากทำผลงานเป็นที่โดดเด่น ปลายปีจะเปิดโอกาสให้ซื้อหุ้นบริษัทสำนักงานใหญ่ แต่จำนวนหุ้นที่ให้เลือกซื้อมีขอบเขตจำกัด
 • 3.ความก้าวหน้า:หากทำผลงานโดดเด่นและมีความสามารถในปฏิบัติงาน อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้