เกี่ยวกับเรา

Nuanyou ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านIT ธุรกิจหลักอยู่ที่ต่างประเทศ มอบบริการการแก้ไขปัญหาแก้ร้านค้า รวบรวมผู้ให้บริการด้านการเงินออนไลน์ ข้อมูลผู้บริโภค

ปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี มีร้านค้ากว่า3,500เข้าร่วม

บริษัทต่างประเทศ

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

  • ภารกิจ

    ให้บริการนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ
  • วิสัยทัศน์

    แอพลิเคชั่นที่ช่วยค้นหาด้านการกิน ดื่ม เที่ยว เล่น ช๊อปปื้ง
  • ค่านิยม

    ค่านิยม ความเป็นเลิศ win-win ความเคารพ