บริการ

 • รายการสินค้า(ภาษาจีน)

  บริการแปลเมนู
 • GPS

  บริการวางแผนเส้นทางและนำทาง
 • แปลภาษา

  บริการแก้ปัญหาการสื่อสาร

ข้อดีของเรา

 • การชำระเงิน

  บริการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในจีน
 • การตลาด

  บริการด้านการตลาดและให้การแนะนำจากแอพลิเคชั่น
  ที่ได้รับความนิยมในจีน

 • การสั่งซื้อออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน

  บริการการสั่งซื้อระหว่างประเทศ

พันธมิตร